Kasteel-website
Het dorp Amstenrade is bekend sinds ongeveer 1200. Vanaf 1350 woonden de leden van de familie Huyn in een versterkte toren die zij langzaam uitbouwde tot een ruimere en comfortablere woning. Zij speelden een belangrijke rol in de 80 jarige oorlog en groeiden in macht en aanzien. Na enkele eeuwen hadden zij het gezag over de hoge, middelbare en lage rechtspraak van de Schepenbank Oirsbeek en Brunssum, en kort daarna verleende keizer Ferdinand III hen de titel van graaf. Maar in de 17 eeuw stierf hun geslacht uit, en het kasteel kwam in de handen van de families Salm, Dietriechstein en tenslotte de Ligne die het verkocht aan de heer Nicolas Willems.

Kasteel Amstenrade dateert in zijn huidige vorm van 1788. Het werd gebouwd in opdracht van de heer Willems, een rijke Luikse bankier. Kasteel Amstenrade is een van de mooiste voorbeelden van neoclassicisme in Nederland.

Het achttiende-eeuwse kasteel werd gebouwd naar een ontwerp van architect Bartholomé Digneffe. De plannen werden echter niet voltooid en de rechtervleugel en de vierkante noordoostelijke toren voerde men niet uit, wat de aparte “L” vorm aan het huidige gebouw geeft. De nicht van Nicolas Willems, Marie Victoire de Hayme de Bomal erfde het kasteel.   Zij was getrouwd met Claude Romain, Graaf de Marchant et d’Ansembourg.